14 abril 2009
Comissió Europea

Eurydice – The information network on education in Europe

Eurydice disposa d'àmplia informació sobre l'educació a Europa: hi podem trobar, entre d'altres informacions, descripcions detallades de com s'organitzen els sistemes educatius europeus o estudis comparatius diversos aspectes dels sistemes educatius d'Europa, com el finançament de l'educació superior, l'ensenyament de les llengües, la professió docent...

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice