Butlletí: 26

Descobrint i incentivant els talents (editorial)

El proper dissabte dia 14 Edu21 celebrarà a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès la seva VIII Jornada sobre el tema de l’aprenentatge del talent i l’excel·lència en educació. Aquest

Saber-ne més

Eines digitals per a l’escola del segle XXI (col·laboració)

Quan parlem de l’escola catalana sovint ho fem enumerant els reptes que té plantejats des de les vessants més diverses: de l’alentiment dels moviments de recerca i innovació pedagògica als constants canvis legislatius i curriculars que l’afecten, pas

Saber-ne més

Catalunya, l’educació, i la cerimònia de la confusió (col·laboració)

Si vostès es prenen la molèstia d’introduir els termes “crisi de l’educació” –o binomi similar– dins de qualsevol buscador de les hemeroteques digitals obertes i lliures d’accés –excel·lent decisió per cert presa per alguns dels diaris del

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

El cerebro se cambia a sí mismo


Durant més de quatre dècades la ciència i la medicina tradicionals van defensar la immutabilitat com a característica pròpia de l’anatomia del cervell. La idea més estesa era que l’enteniment humà només es modificava en la infantesa i després d’aques
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

Centre for Recording Achievement


El Centre for Recording Achievement és una organització en xarxa del Regne Unit que vol promoure el registre d’assoliments i els processos de planificació com a elements per a la millora de l’aprenentatge i la seva progressió als àmbits de l’ensenyam
Saber-ne més

ISSN 1988-544X