Butlletí: 12

El territori. Quin “territori”? (editorial)

En el llenguatge propi de la política educativa, darrerament es barregen conceptes per definir aquell espai que, transcendent al marc concret del centre escolar o educatiu, abasta una responsabilitat social més gran que el de la pròpia gestió del cen

Saber-ne més

La il·lusió de fer teatre a l’escola. El teatre és il·lusió. (col·laboració)

A l’escola on treballo fem teatre des de P3 fins a sisè. Fa anys que forma part del Projecte Educatiu del Centre i, almenys, una vegada al curs es prepara una obra per ser representada davant de tots els companys del centre i de les famílies.

Saber-ne més

Expulsem alumnes d’educació especial? (col·laboració)

Confusió. Aquesta és la situació que tenim molts dels docents respecte a les directrius que ens marca la legislació educativa vigent. Una legislació que, en canvi, cada vegada és més àmplia i que oscil·la entre allò políticament correcte i el correct

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Directrius de la UNESCO sobre l’educació intercultural


El multiculturalisme és una realitat del segle XXI. Vivim en societats multiètniques i plurilingües, en què de forma quotidiana coneixem persones que parlen una llengua diferent a la nostra, mengen d’una altra manera, creuen en un altre déu (o no cre
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

The guide to quality assurance and enhancement of learning, teaching and assessment


Guia d’assegurament de la qualitat i millora de l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació, de la Universitat de Cambridge, destinada a facultats, departaments i altres institucions relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X