23 abril 2008
University of Cambridge

The guide to quality assurance and enhancement of learning, teaching and assessment

Guia d'assegurament de la qualitat i millora de l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació, de la Universitat de Cambridge, destinada a facultats, departaments i altres institucions relacionades amb l'ensenyament i l'aprenentatge.

http://www.admin.cam.ac.uk/offices/education/quality/