22 abril 2008
UNESCO

Directrius de la UNESCO sobre l’educació intercultural

El multiculturalisme és una realitat del segle XXI. Vivim en societats multiètniques i plurilingües, en què de forma quotidiana coneixem persones que parlen una llengua diferent a la nostra, mengen d'una altra manera, creuen en un altre déu (o no creuen) i fins i tot eduquen els seus fills de manera diferent.

En aquest món que experimenta canvis ràpids, l'educació intercultural pot contribuir de manera significativa a promoure la cohesió social i la convivència a través del foment del diàleg entre alumnes de diferents cultures, creences i religions. L'educació intercultural implica proporcionar a tothom una educació de qualitat que reconegui la diversitat cultural, fomenti el coneixement i la comprensió de l'altre, el respecte i els valors de pluralisme, tolerància i solidaritat.

Aquestes directrius presenten els aspectes essencials de l'educació intercultural, sintetitzen els instruments normatius principals i els resultats de nombroses conferències, i estableixen els principis bàsics que haurien de guiar les polítiques futures en aquest àmbit.

http://www.angleeditorial.com/