Butlletí: 11

Voluntat, ambició, exigència (editorial)

El país no acaba d’anar bé. Ni en recursos econòmics, ni en hidràulics, ni en infraestructures, ni en habitatge, ni en educació… ni, potser, en la voluntat, en l’ambició i en l’exigència. A nivell individual i a nivell col·lectiu. I en el cas de l’ed

Saber-ne més

La formació d’adults necessita millorar (col·laboració)

Aquests darrers mesos no són per a treure pit. Primer, l’estudi de la Fundació Bofill sobre l’estat de l’educació a Catalunya (2006/2007), i fa poc, l’últim informe PISA (2006) on s’avalua –bàsicament– el coneixement de les ciències entre el nostre a

Saber-ne més

Formació inicial del professorat de Secundària: oportunitat, repte i responsabilitat (col·laboració)

La Formació inicial del professorat d’Educació Secundària és la darrera regulació que en matèria d’educació ens resta del franquisme. Es tracta d’una formació molt breu en la qual, les persones que tenen una llicenciatura en continguts (Física, Quími

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Cómo aprende el cerebro – Las claves para la educación


El cervell, com la resta dels nostres òrgans, es desenvolupa mentre creixem. Què i quan ha d’ensenyar-se a un nen o a un adolescent per tal d’obtenir un aprenentatge òptim? Aquest llibre respon aquesta pregunta. Les autores investiguen l’aprenentatge
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

ENQA -the European Association for Quality Assurance in Higher Education


L’Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA) es va constituir l’any 2004 a partir de la Xarxa Europea ja existent, amb l’objectiu de difondre informació, experiències i bones pràctiques en el camp de la garantia
Saber-ne més

ISSN 1988-544X