30 març 2008

ENQA -the European Association for Quality Assurance in Higher Education

L'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) es va constituir l'any 2004 a partir de la Xarxa Europea ja existent, amb l'objectiu de difondre informació, experiències i bones pràctiques en el camp de la garantia de la qualitat en l'educació superior.

http://www.enqa.eu/