31 març 2008
Sarah-Jayne Blakemore i Uta Frith

Cómo aprende el cerebro – Las claves para la educación

El cervell, com la resta dels nostres òrgans, es desenvolupa mentre creixem. Què i quan ha d'ensenyar-se a un nen o a un adolescent per tal d'obtenir un aprenentatge òptim? Aquest llibre respon aquesta pregunta. Les autores investiguen l'aprenentatge del llenguatge, les matemàtiques, la música, les arts plàstiques, les emocions i la sociabilitat; estudien les disfuncions que -com la dislèxia- dificulten l'aprenentatge i reflexionen sobre la veritable utilitat de les noves tendències pedagògiques com l'aprenentatge primerenc...

Servint-se de les més recents investigacions de la neurociència aplicada a l'educació, Cómo aprende el cerebro analitza la millor manera de desenvolupar la memòria i potenciar l'aprenentatge de coneixements i emocions en nens i adolescents.