18 agost 2011
Enric Roca (La Vanguardia)

Una cultura comuna bàsica

El coordinador d’Edu21 apunta alguns dels continguts què caldria ensenyar durant l’educació obligatòria per garantir una cultura comuna bàsica per als futurs ciutadans d’un país: l’ensenyament de competències lingüístiques oficials i estrangeres, competències de l’àmbit del descobriment de l’entorn social i natural, comprensió i domini d’algoritmes matemàtics útils en l’actualitat i d’estratègies per a un raonament lògic i abstracte per resoldre problemes, i ensenyar a viure i conviure amb valors forts.

LVG_Enric_Roca[1].pdf