Un estudi sobre la intel·ligència múltiple, primer premi Edu21

Núria Alart i Guasch, amb el treball d’investigació “La teoria de les Intel·ligències Múltiples i la WebQuest a l’Aula d’Acollida de Secundària”, ha estat la guanyadora del primer Premi Edu21 de suport a la recerca i la reflexió en educació. El premi, dotat amb 6.000 €, va ser lliurat per Jordi Pujol durant la clusura del seminari “Reflexions i propostes per una educació renovada” celebrat el passat 24 d'octubre a Barcelona amb la participació de més de 230 professionals del món educatiu. Aquest treball és fruit, segons ha manifestat l’autora, de les seves pràctiques diàries com a docent i neix de la necessitat d’introduir “sobre una praxi ben fonamentada” la teoria de les Intel·ligències Múltiples (IM) desenvolupada pel neuropsicòleg americà Howard Gardner. Segons aquesta teoria, les persones no tenen una sola intel·ligència, sinó vuit, que es desenvolupen de forma diferent en cada persona. Aquestes vuit intel·ligències estan relacionades entre si i depenen de molts factors: cognitius, socials, culturals, etc. El treball guardonat s’ha portat a la pràctica en el context de l’Aula d’Acollida de Secundària, un lloc “molt idoni per a desenvolupar aquest tipus d’aprenentatges atès que es treballa amb alumnes nouvinguts”, ha indicat Núria Alart. Per aplicar a l’aula la teoria de les IM, l’autora del treball ha emprat la WebQuest, una estratègia pràctica d’aprenentatge significatiu en que l’ordinador té un rol d’eina i on l’alumne construeix el seu propi coneixement a partir de la investigació que realitza i de la transformació de la informació trobada. El Premi Edu21 de suport a la recerca i la reflexió en educació pretén incentivar la reflexió sobre aquelles pràctiques d’aula o de centre que, amb caràcter innovador, hagin portat a terme, o tinguin intenció de fer-ho, els mestres i professors de les diverses etapes del sistema educatiu. El premi valora molt especialment aquelles propostes o accions que no s'instal·lin en un dels dos pols tradicionals de les tensions educatives (identitat versus diversitat; excel·lència versus inclusió, lideratge versus participació, etc.) i les que busquin la superació d'aquestes oposicions mitjançant propostes pràctiques, imaginatives i viables. El Premi Edu21 impulsa la pràctica de valors que, sota la concepció de la pedagogia de la coresponsabilitat, tinguin per objectiu la formació de persones respectuoses, autoexigents, solidàries, constants, compromeses i generoses. Els principals destinataris del premi són els professionals de l’ensenyament a Catalunya que, individualment o en equip, presentin una recerca o reflexió de tipus pràctic i innovador que tingui com a finalitat la millora en qualsevol de les temàtiques que el premi destaca en les seves bases. Així, al premi s'hi poden presentar dues modalitats de treballs, les recerques d'aula que hagin representat una innovació en una de les temàtiques descrites a la convocatòria i els treballs de reflexió sobre la pràctica d'aula, de centre o d'una comunitat educativa que tinguin com a finalitat portar a terme la innovació que es proposa en el treball presentat i que es relacioni amb qualsevol de les temàtiques de la convocatòria.

https://www.edu21.cat/ca/activitats/seminaris/18