30 octubre 2019
Eurydice

The structure of the European education systems 2019/20

Informe sobre l'estructura dels sistemes educatius europeus pel curs 2019-2020. Inclou diagrames esquemàtics estatals i una guia per llegir-los, així com un mapa que mostra els principals sistemes organitzatius de la primària i la secundària a Europa. La informació inclou 43 sistemes d'educació europeus de 38 estats que participen en el programa Erasmus+.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7885072-f3ac-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-107292535