10 juliol 2006

The CEM Centre (The Curriculum, Evaluation and Management Centre) de la Universitat de Durham

Interessant web d’un centre que es dedica com a objectiu prioritari a proporcionar indicadors a escoles i universitats per a l’establiment i avaluació de polítiques educatives . És la unitat més gran de recerca educativa d’una universtitat britànica

http://www.cemcentre.org/RenderPage.asp?LinkID=10010000