30 setembre 2012
Enric Roca, coordinador d'edu21

Temps decisius

Mai com ara hem tingut la sensació que en els propers temps viurem grans oportunitats de canvi. Encetem un procés on podrem autodeterminar-nos com a nació i, per consegüent, tot es podrà revisar i reformar. I tindrem –tenim ja– l’obligació d’anar dissenyant la configuració d’un nou estat si els ciutadans així ho acabem decidint.
Edu21, com a entitat nascuda amb el propòsit de contribuir a la millora de l’educació a Catalunya, des de la reflexió i des de l’acció, des de la divulgació de bones pràctiques fins les proposicions per a les reformes necessàries del nostre sistema educatiu, no pot restar al marge d’un dels debats més necessaris des del punt de vista nacional. Ens referim a la tasca de repensar l’educació per tal de fer propostes que serveixin, a mitjà termini, per a configurar el nostre propi sistema educatiu dins d’una Catalunya sobirana.

Aquesta gran empresa l’emprendrem amb renovada il·lusió i força donat que les reflexions i aportacions que Edu21 està fent des de fa gairebé set anys ara podran contribuir, juntament amb moltes altres de la societat catalana en general i de la comunitat educativa en particular, a l’articulació del que hauria de ser un dels principals eixos –potser el més fonamental– en l’estructuració del nou estat: l’eix de l’educació.

Per això Edu21 inicia un curs on les seves tribunes, premis, jornades, publicacions, coachings... encara prendran més rellevància en els actuals temps de canvis i on, a més, podrem comptar amb uns dies de reflexió molt importants sota el format del 1r Congrés d’Edu21 a celebrar durant el proper mes de novembre. El Congrés pretén recopilar i alhora impulsar idees pràctiques per a un millor aprofitament de les possibilitats d’aprenentatge dels alumnes, per a una més eficaç gestió de l’aula i per a dotar de sentit formatiu el procés d’acompanyament i orientació educativa –personalització– de cada nen i nena, noi i noia. Per això hem titulat el Congrés amb una triple A educativa: Aprenentatge, Aula i Acompanyament. Hi esteu tots convidats.

Tot això serà important per a la feina abans esmentada de col·laboració en el bastiment de les característiques d’un sistema educatiu propi però, a més, i com a institució que vol contribuir a oferir eines per a la millora del sistema educatiu del futur, Edu21 plantejarà i oferirà al llarg dels propers temps la seva feina d’anàlisi, reflexió, renovació i prospectiva educativa al millor servei del projecte col·lectiu que la societat catalana decideixi configurar.

Tot això emmarcat dins d’un curs on els reptes i les dificultats en el dia a dia de les nostres escoles seran els més importants i durs dels darrers anys i on, en conseqüència, caldrà una gran dosi de professionalitat, d’imaginació, de fortalesa i d’unió entre tots els agents de la comunitat educativa perquè no ens instal·lem en el desànim i sí, en canvi, siguem capaços de retrobar-nos en projectes d’innovació cohesionadors i estimulants.

Tampoc podrem evitar la projecció de l’ombra allargassada de l’enèsima llei d’educació de tarannà molt recentralitzador donat que atempta de forma clara contra forces competències recollides en la LEC. Ens tocarà, doncs, disposar d’una gran capacitat de resistència, també d’imaginació i perseverança, per evitar que l’esperit de la Llei afecti el dia a dia dels nostres centres i aules. Esperem que els seus dictats no tinguin temps d’aplicar-se a Catalunya perquè abans, entre tots, haguem decidit ja que l’educació de casa nostra sigui gestionada per nosaltres, sense cap altre interferència que el que ens marca l’espai europeu, és a dir, amb plena igualtat de condicions que tots els nostres veïns.