18 maig 2008

TeachToday

"TeachToday" ofereix als professors els recursos necessaris per a l'ús responsable i segur de les noves tecnologies de la comunicació. La web vol ajudar als centres escolars a comprendre les noves tecnologies mòbils, internet i les xarxes socials, a saber com actuar davant dels problemes i a trobar recursos per a ensenyar un ús responsable, positiu i segur de les TIC.

http://es.teachtoday.eu/