19 desembre 2008
Enric Roca, coordinador d'Edu21 i professor de la UAB (Revista Paradigmes núm 1: La gestió del talent)

Talent i educació

Article d'Enric Roca per a la Revista Paradigmes del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
"Catalunya té un sistema educatiu que ni avalua ni esperona el talent i l’excel·lència. L’estructura dels centres educatius manté una organització que encara es regeix pels principis tradicionals de l’agrupament per edats i l’horari rígid per matèries. El currículum escolar es troba orfe de propostes interdisciplinàries i l’esforç no es vincula a l’interès cognitiu de l’alumne. Sovint, el professorat no disposa de la competència professional adequada per atendre la immensa diversitat de la seva aula i per saber aprofitar tot el potencial d’aprenentatge de molts dels seus alumnes. Davant d’aquest panorama s’imposa un canvi de paradigma educatiu: cal apostar decididament perquè l’escola inclusiva ho sigui alhora de l’excel·lència, perquè la multivarietat de mètodes didàctics, inclòs un ús efectiu de les TAC*, substitueixi l’homogeneïtat imperant. El nou model pedagògic no ha de situar com a centre el dèficit, la dificultat o el problema, sinó el potencial talentós que tothom porta a dins".

http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/departament/periodiques/paradigm doc_33746506_1.pdf