28 desembre 2011
Eurydice (Comissió Europea)

Science Education in Europe: National Policies, Practices and Research

Estudi de la Comissió Europea que dóna un mapa de les polítiques i estratègies educatives dels països europeus per promoure la ciència; examina els contextos estructurals i les polítiques educatives estatals pel que fa a l'ensenyament i aprenentatge de la ciència, així com les evidències obtingudes a partir de les enquestes internacionals i la recerca acadèmica.
.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice Ciencies_2011.pdf