31 març 2011

Sangakoo

Plataforma que ofereix continguts gratuïts per aprendre matemàtiques, i que permet interactuar amb altres usuaris amb nivell de coneixements similars als propis en qualsevol dels temes que es poden escollir.

Aprendre activament i col·laborant, matemàtiques
amb Sangakoo

Què és
Sangakoo? Una plataforma i xarxa social educativa destinada a alumnes de
secundària en endavant, que té per a objectiu millorar la competència
matemàtica de la població a través d'un aprenentatge personalitzat, actiu i
col·laboratiu. El concepte i l'eina giren al voltant de tres principis bàsics:

1.
Creació:
per què aprendre de forma activa? La millor manera
d’aprendre és a través de la creació de nous problemes. Si els estudiants són capaços
de crear problemes de matemàtiques també els podran resoldre. I això és el que
permet
Sangakoo: crear els teus
problemes i resoldre els dels altres. L’aprenentatge actiu fomenta la
creativitat, la confiança i les habilitats personals, com és el cas del
coneixement, la intel·ligència i els hàbits d’estudi.

2.
Compartir:
per què aprendre col·laborativament? L’aprenentatge
col·laboratiu és una poderosa eina educativa. El "nosaltres" és
sempre més intel·ligent que el “jo”.
Sangakoo crea un
espai virtual on els estudiants es poden ajudar i ensenyar l’un a l’altre. I es
complementa amb un espai virtual per a les tutories.

3. CSCL: Computer
Supported Collaborative Learning
.
Posem la tecnologia
actual al servei d’un aprenentatge actiu i col·laboratiu coherent amb els
principis de la societat del coneixement: global, connectat, transcultural,
transdisciplinari i adaptable.

El paper dels professors i els estudiants a
Sangakoo

Els
professors, estudiants, i centres, i la comunitat educativa en general,
estan directament afectats per aquestes tendències.
El procés d’aprenentatge està canviant perquè els professors i alumnes estan
canviant la manera de relacionar-se. Estan aprenent l’un de l’altre. Es tracta
d’un intercanvi en dues direccions que es produeix cada vegada més i que té com
a resultat un lideratge més equilibrat en el procés d’aprenentatge. En
conseqüència, el rol dels professors ja no és ser els amos de la informació,
sinó ser els facilitadors i guies per a l’aprenentatge i la connectivitat.

Concretament,
Sangakoo pot ser utilitzada
de diferents maneres.

En primer
lloc,
com un llibre teòric, sempre
a disposició i gratuït, amb més de 1.000 pàgines d'informació sobre competència
matemàtica. En segon lloc, Sangakoo disposa d'
aules virtuals i grups d'estudi per a estudiants i
professors, on es treballi conjuntament matèries que a aquests els interessi. I
una tercera via, més particular, és el seguiment d'
itineraris guiats i tutoritzats per un
matemàtic de Sangakoo. Actualment estan disponibles els següents: Matemàtiques
d’Enginyeries Industrials; Preparació a la Universitat; Selectivitat; 1er i 2n
de Batxillerat Social; 1er i 2n de Batxillerat Científic; i 1r, 2n, 3r i 4rt de
la ESO.  

El mètode Sangakoo es basa en
l’aprenentatge
de les
matemàtiques creant problemes propis. Només cal escollir el tema que a un li
interessi, crear un exercici complet i original (enunciat, desenvolupament i
solució) i publicar-ho des de la categoria corresponent. Un altre usuari, que
estigui treballant el mateix tema, podrà practicar amb ell i el validarà. A
l’hora, es pot treballar amb un exercici creat per un altre usuari per validar.
Aquests passos es poden repetir tantes vegades com es desitgi. Els exercicis es
poden trobar fàcilment en un temari estructurat i així aprendre les
matemàtiques que a cadascú li interessi.

Com va nèixer la iniciativa Sangakoo?

Neix en
una comunitat transcultural i transdisciplinària de persones compromeses amb
l’educació proactiva que hem creat una tecnologia d’aprenentatge col·laboratiu
aplicable als diversos continguts. Ara hem començat amb les matemàtiques, però
la tecnologia podrà servir per a molts més continguts.

Creiem en
un model d’educació basat en la creativitat i la renovació més que en un model
que valora la permanència i la reproducció. Un dels nostres grans reptes és ser
capaços de combinar la cultura de la innovació amb una visió a llarg termini,
quelcom molt necessari en l’educació.

El nostre
objectiu és desenvolupar habilitats, actituds i valors per a que les persones
treballin en equip pel “bé comú” i prenguin les regnes de la seva vida.
Aprendre matemàtiques col·laborativament i de forma creativa és un bon
començament. Però no és la meta final: estem immersos en un procés inacabat.
Mentre treballem activament (a
Sangakoo),  també investiguem activament (amb diverses
tecnologies de l’educació). Fem i a l’hora investiguem, pensem i redefinim.
Així creiem que hauria de ser l'educació, i la vida.

http://sangakoo.com/cat