1 febrer 2018

Roser Cussó

Llicenciada en Ciències Geològiques, professora d’educació secundària i Batxillerat de Tecnologia a l’institut Príncep de Viana de Barcelona, on ha estat Cap d’estudis durant 6 anys i professora associada a l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UPC-Tech on imparteix el Máster de Formació Inicial del Professorat de Tecnologia i anteriorment el CAP de Tecnologia.

Formadora de professorat en els àmbits de les TAC i la Coeducació.

Tutora d’alumnat de practiques del Màster de Formació Inicial del Professorat de Tecnologia i directora de Treballs Finals del mateix màster.

Llicència retribuïda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya sota el títol “Tecnologia: gènere i professió” (curs 2005-2006)

Participació en l’elaboració dels nous currículums de l’àrea de Tecnologia de l’Educació Secundaria Obligatòria (ESO) a petició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya durant el curs 2006-2007.

Publicacions al voltant de les vocacions de les noies cap als estudis tecnològics

“Modelos curriculares para favorecer la integración de las jóvenes al mundo tecnológico”. Quark, número 27 (gener-març 2003) i publicació electrónica

“Les noies i l’ensenyament tecnològic”. Perspectiva Escolar. Publicació Rosa Sensat. Monogràfic “Educar és coeducar”. Gener 2006

“ICT4GIRLS Compartiendo Experiencias de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) desde Secundaria a la Universidad. (Sharing technology experiences of information and comunication from highschool to university)”. Academia Journals : International Review of Engineering Education ISSN 1940-1116 Volumen 2, No. 1, 2009.

 “Noies i tecnologia: com la viuen, com la valoren”. Revista electrònica de l’Associació de Professorat de Tecnologia de Catalunya (APTC), número 13, octubre 2007.

“Real Projects to involve undergraduates students in CS degrees”. IEEE EDUCON Education Engineering. Madrid 2010.

“Género y TIC en la educación secundaria. Igualdad de oportunidades para todos los jóvenes”. TELOS 92. Cuadernos de Comunicación e Innovación. Fundación Telefónica. ISSN 0213-084X. Juliol-Setembre 2012.

Actualment desenvolupant un estudi en el marc del Màster de Tecnologia Educativa al voltant de les actituds de nois i noies en front de l’ús de les TIC i la influencia de l’ús d’ordinadors personals a les aules en la reducció de les diferències de gènere respecte d’aquestes actituds i la tria d’estudis en l’àmbit de la informàtica.

Actualment treballant al Departament d’Ensenyament a l’àrea TAC.