7 gener 2009
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa

Revista Paradigmes, número 1: “La gestió del talent”

Paradigmes és una revista quadrimestral dedicada a l’economia productiva i el coneixement. El seu número 1 tracta sobre "la gestió del talent", amb un apartat dedicat a "Talent i educació", amb articles d'Enric Roca (coordinador d'Edu21), Josep de Mirandés (Secretari general del Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats), Lluís Jofre (catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya) i Max Senges (Universitat de Stanford), John Seeley Brown (Universitat del Sud de Califòrnia i membre del Panell Internacional d'Assessors del PNRI), Howard Rheingold (Universitat de De Montfort).

http://www.gencat.cat/diue/serveis/publicacions/departament/periodiques/paradigmes/1/index.html