5 juny 2023
Colom-Sarramona-Vázquez

Reflexión y práctica pedagógica

Aquesta obra s'integra en el context dels estudis teòrics sobre l'educació, perquè en educació allò teòric s'integra com un aspecte més de la pràctica pedagògica. Parlar de teoria als estudis pedagògics és simplement buscar les bases, és a dir, fonamentar l'inici de la pràctica que, evidentment, pot canviar o ratificar els postulats teòrics d'on va emergir. I dins del marc teòric destaquen els processos cognitius que el fet d'educar ha de posar en joc. Després ve la pràctica reflexionada, la que correspon als professionals de l'educació. Aquesta ha d'incloure la revisió constant per assolir les metes valuoses que es proposa aconseguir. Tot en un cercle constant de reflexió a l'acció.

https://bibliotecavirtualhorsori.publica.la/library/publication/reflexion-y-practica-pedagogica