31 gener 2018

Ramon Plandiura Vilacís

Línies de recerca:
 • Legislació educativa.
 • Exercici professions col·legiades.
 • Relacions de personal a les Administracions Públiques.
 • Les Administracions Locals i l'Educació.
Publicacions rellevants:
 • Pimeda, Pilar; Plandiura, Ramon i altres (2009) Avaluació de la Formació Professional a Catalunya. Llibre en procés de publicació pel Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, Barcelona.
 • Padró, Francesc; Lloret, Teresa; Carrasco, Salvador; Plandiura, Ramon; Josep M. Mominó i Julio Meneses (2008) El professorat de Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània, col·lecció Polítiques 60.
 • Echebarria, Iñaki; Farré, Ramon; Martínez, Miquel i Plandiura, Ramon (2008) El professorat i el sistema educatiu català. Barcelona: Editorial Mediterrània, col·lecció Polítiques 62.
 • Plandiura, Ramon (2007) "El Pacte Nacional per l’Educació i el seu impacte en les polítiques educatives locals" en Observatori de polítiques educatives locals. Informe 2006. Barcelona: Diputació de Barcelona, col·lecció Documents de Treball, sèrie Educació 2, 11-24.
 • Plandiura, Ramon (2007) "La nova llei catalana reguladora de les professions titulades i dels col·legis professionals" Bibliodoc 2006: 101-118.
Dades professionals rellevants:
 • Advocat en exercici.
 • Assessor jurídic del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, i del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documenalistes de Catalunya.
 • Assessor i col·laborador de les Administracions Locals en temes educatius i de diverses entitats del món educatiu.
 • Col·laborador de diverses revistes educatives: Cuadernos de Pedagogía, Aula, Guix, Perspectiva Escolar.
 • Membre del Consell Escolar de Catalunya des de 1989 a 1993, havent presidit la seva Comissió de Programació, i membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, des de 1993 a 2008, havent presidit la seva Comissió Acadèmica.