6 març 2012
Manuel Segura, Juana R. Mesa i Margarita Arcas (Generalitat de Catalunya)

Programa de competència social DECIDEIX I i DECIDEIX II

Desenvolupat pels professors Manuel Segura, Juana R. Mesa i Margarita Arcas, aquest programa, amb uns catorze anys d'experiència posat en marxa en diferents contextos, pretén dotar als alumnes de recursos per desenvolupar una conducta assertiva (positiva) davant les situacions que hauran d'afrontar en la seva vida.

La mediació escolar proposa una acció educativa que no substitueix les normatives internes del centre, sinó que actua de manera formativa i preventiva abans que els conflictes evolucionin negativament. També realitza una funció reparadora i constructora de vincles trencats o inexistents entre les persones que comparteixen el dia a dia.

Materials pel Cicle Mitjà Primària

Materials pel Cicle Superior Primària

Materials pel Primer Cicle d'ESO

Materials pel Segon Cicle d'ESO

http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/Arees%20d%27actuacio/Innovacio/convivencia_inpri.pdf