19 octubre 2008
Ramiro Marques (Narcea, s.a. de ediciones)

Profesores muy motivados. Un liderazgo positivo promueve el bienestar docente.

Aquest llibre ofereix nombrosos suggeriments i activitats, de fàcil aplicació a les escoles, per a millorar el lideratge i l'eficàcia dels òrgans intermitjos de gestió, com caps de departament, direccions de cicle, reunions de tutors, etc, pretenent a més abastar tots els aspectes de la vida de l'escola.

http://www.narceaediciones.es/libreria/NC_detalle.asp?idLibro=937