30 maig 2011

practicareflexiva.pro

practivareflexiva.pro és un espai professional per a persones dedicades a la formació inicial o permanent del professorat. Un espai per difondre les possibilitats i els reptes que planteja la formació i l’aprenentatge basats en la reflexió per ajudar el professorat en el seu desenvolupament professional i personal.

http://www.practicareflexiva.pro/cat/