9 abril 2021

Portal de la Llengua de Signes Catalana

Primera versió del Portal de la llengua de signes catalana que té la intenció de convertir-se en el lloc web de referència que reculli tots els recursos lingüístics disponibles en l’estudi de la LSC i els posi a l’abast dels seus usuaris, dels investigadors i de la societat en general.

https://blogs.iec.cat/lsc/