23 novembre 2008
Comissió Europea

PLOTEUS – Portal on Learning Opportunities throughout the European Space

PLOTEUS (un portal sobre oportunitats d'aprenentatge a Europa) és la resposta a les conclusions dels Consells Europeus de Lisboa i Estocolm (març 2000 i març 2001) que convidaven, tant a la Comissió Europea com als Estats Membres, a crear un servei d'àmbit europeu que proporcionés informació sobre oportunitats d'aprenentatge i ocupació. El propòsit de PLOTEUS és posar en pràctica el dret a la llibertat de moviment dels ciutadans europeus, proporcionant-los la informació necessària sobre les oportunitats d'aprenentatge al seu abast.

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=es