25 setembre 2007
Montserrat Anton Rosera (coord.)

Planificar la etapa 0-6, compromiso de sus agentes y práctica cotidiana

Aquest llibre explica com adoptar un plantejament educatiu basat en una organització i una metodologia que tingui en compte la importància de la pràctica quotidiana i el compromís de tots els agents que intervenen en l'educació dels nens i les nenes de 0 a 6 anys. Aborda aspectes fonamentals per a la planificació docent i proposa un sistema d'intervenció global en el qual es puguin trobar i reconèixer aquests agents.

http://www.grao.com/libros/ficha.asp?ID=624