4 abril 2013
(Ministeri d'Educació, Cultura i Esport)

PIRLS ‐ TIMSS 2011: Estudi internacional de progrés en comprensió lectora, matemàtiques i ciències. Informe espanyol

L'informe s'organitza en dos volums: al primer hi ha els resultats més destacats en comparació amb l'OCDE i la UE, i s'estudien factors del context social, econòmic i també aspectes relacionats amb els alumnes, les seves famílies, els docents i les escoles. El Volum II inclou capítols realitzats per sis grups d'investigació que aprofundeixen l'anàlisi dels resultats, centrant-se en alguns aspectes concrets.

Volum I (pdf)

Volum II (pdf)