11 octubre 2011
Ken Robinson (Learning Cognitive)

Paradigma del sistema educatiu

Animació Scribing que resum les principals idees de la conferència de Ken Robinson, "Bring on the Learning Revolution".

http://youtu.be/AZ3JmuaUrxs