31 gener 2018

Òscar Valiente

Professor d'Educació de la Universitat de Glasgow. Ha estat professor d'Educació Internacional i Desenvolupament de l'Escola d'Educació i Treball Social de la Universitat de Sussex. Abans va treballar per l'OCDE a París, primer al Centre per a la Recerca i la Innovació Educativa (CERI) vinculat al projecte New Millennium Learners, i després al Programme for Institutional Management in Higher Education (IMHE), on va dirigir el projecte "Educació Superior en el desenvolupament de les ciutats i les regions". També ha treballat per l'Observatori d'Educació Vocacional de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill. És professor associat al Centre per a l'Educació Internacional (CIE) i membre del Centre for Research and Development in Adult and Lifelong Learning (CR&DALL) i del Observatori PASCAL (Place Management, Social Capital and Lifelong Learning).