11 gener 2015
Enric Roca, director d'Edu21 (La Vanguardia)

No tot depèn de la inversió

No resulta fàcil determinar amb precisió l'impacte que té la inversió en recursos econòmics o personals sobre els resultats d'un sistema educatiu. I és que la qualitat de l'educació no es pot mesurar només sota la perspectiva econòmica que ens ofereixen els índexs d'inversió i desinversió.
Els resultats dels sistemes educatius més exitosos es deuen a molts factors -a banda dels percentatges en inversió-, com la qualitat de la formació dels docents, la implicació de les famílies en la valoració i seguiment dels estudis dels fills, els entorns educatius enriquidors que multipliquen els efectes positius dels centres escolars, el lideratge educatiu i la implicació dels equips docents en projectes de centre específics, la innovació metodològica, curricular, tecnològica i dels sistemes d'avaluació, la flexibilitat per poder personalitzar millor els processos d'ensenyament, aprenentatge i acompanyament dels alumnes....

Resulta fonamental que els programes i les polítiques d'innovació i millora d'un sistema educatiu s'hagin de poder avaluar abans, durant i després de la seva implementació. Només així es pot garantir que la inversió que requereix qualsevol innovació aconsegueix els objectius previstos i, per tant, repercuteix de manera efectiva en la qualitat del sistema.

Seria convenient que un organisme independent de prestigi pogués fer un seguiment i avaluació adequats de les polítiques d'innovació i reforma com a garantia que els diners públics, que són de tots, es destinen als elements clau de millora del sistema. Aquesta sí que seria una inversió excel·lent.

http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54422514499/index.html#ixzz3OVPN06Q8