12 octubre 2013
Francisco Mora (Alianza Editorial)

Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama

Què és la neuroeducació? Es pot parlar de neuroeducadors? Hi ha problemes en la relació neurocientífic-menstre, (i més enllà professors universitaris) especialment en el llenguatge utilitzat pels primers per a dirigir-se als segons en la transferència d'aquests coneixements. Fins ara no ha estat fàcil fer arribar el conexement de les neurociències als mestres, ni que aquests el puguin transferir com a mètode a l'ensenyament dels nens o dels estudiants d'institut. Aquest text ofereix algunes idees sobre l'anomenada "neuroeducació" i el que implica en el debat sobre la potencialitat de la neurociència per impulsar una reforma a l'educació.

http://www.alianzaeditorial.es/