28 novembre 2009
Javier Elzo Imaz, coordinador (Fundació Jaume Bofill)

Models educatius familiars a Catalunya

Els experts afirmen que l'adequat desenvolupament de la competència social durant la infància i l'adolescència és un factor crític que té gran influència sobre molts aspectes de la nostra vida. D'aquesta competència en depenen les bones o males relacions amb els iguals, l'èxit o el fracàs acadèmic, l'adaptació ocupacional, una bona o mala salut mental...
Sobre la base de les aportacions de criatures, progenitors i professorat, aquest treball analitza les pautes educatives de les famílies catalanes amb fills de sis a dotze anys tot mirant d'establir-ne una tipologia en funció dels efectes que tenen els models familiars sobre la competència social i la conducta antisocial
dels nens i nenes.

Resum roda de premsa

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=504&submenu=false&SC=12012007040643&titol=&autor=&ordenat=&&tags= 504.pdf