25 octubre 2012

Miquel Àngel Prats: “L’educació necessita innovar i no aturar-se”

Més de 1000 persones del sector de l’educació i les TIC es troben a la 5a edició de l’ITWorldEdu. - L’ITWorldEdu dóna pas a la constitució d’un nou Clúster d’empreses de base tecnològica al servei de l’educació

Ahir es va clausurar la cinquena edició de l’ITWorldEdu, el
punt de trobada entre professionals de l’educació
i del sector tic, en el que han participat més
de 1000 persones,
per impulsar l’ús i la implantació de les noves tecnologies a les escoles i
centres d’ensenyament. L’ITWorldEdu 2012 a més, ha constatat la importància de fomentar la
innovació pedagògica i
l’actualització formativa del professorat amb el suport de la tecnologia.

Miquel Àngel Prats, director de l’ITWorldEdu, ha constatat que “Tot i l’actual context polític,
social i econòmic, l’ITWorldEdu s’ha pogut dur a terme gràcies a la convicció del sector que
l’educació necessita innovar i no aturar-se.”
Després de cinc edicions, l’ITWorldEdu arriba a un
fi de cicle que ha servit per identificar i crear un sector tecnològic emergent que presta serveis
a l’educació. Ara, l’ITWorldEdu dóna pas a la constitució d’un nou Clúster d’empreses de base
tecnològica al servei de l’educació, que es crearà oficialment el pròxim 8 de novembre.

 

L’ITWorldEdu 2012, en el que han participat l’investigador Francesco Tonucci i el professor i
bloguer Enrique Dans, ha posat sobre la taula l’ús de les xarxes socials com a recurs per
generar entorns personals d’aprenentatge i de construcció social del coneixement. També s’ha
expressat la necessitat de que el professorat sàpiga trobar l’equilibri entre l’aportació de
la
seva presència a l’aula i el que poden aportar els recursos digitals. En aquesta edició s’ha
demanat també més dedicació en l’actualització formativa –
tant inicial com continuada- dels
professors en relació a la competència digital, i en l’orientació docent sobre la generació de
noves metodologies amb suport pedagògic.

Per altra banda, també s’ha constatat la gran importància que el sector empresarial tecnològic,
que presta serveis a l’educació, comprengui la necessitat de disposar d’un model
d’interoperabilitat entre EVA’s i recursos editorials. De la mateixa manera que els centres
educatius haurien de disposar d’un pla estratègic TAC-TIC, és a dir un full de ruta donat pel
diagnòstic tecnològic i pedagògic per tal de poder incorporar la tecnologia amb èxit.

Durant tota la jornada ha quedat clar que l’escola digital segueix avançant tot i que a una
velocitat més lenta. L’escola ara es troba amb un repte adaptatiu, de gestió de canvi, en el que
cal acompanyar la innovació pedagògica amb suport de la tecnologia amb canvis més
profunds. Perquè, en el fons,
no es tracta tant d’inserir tecnologia a les aules, sinó de fer un
nou model d’escola amb presència de les tecnologies.