13 abril 2009
Comissió Europea

Mesures educatives específiques per a promoure la sobredotació als centres escolars europeus

Estudi d'Eurydice que recull i analitza les polítiques educatives que promouen la sobredotació, així com les principals mesures introduïdes als sistemes escolars europeus per formar els joves superdotats i amb talent, i per propmoure tot tipus de sobredotació a l'Educació Primària i Secundària General.

Medidas_educativas_sobre_superdotacion.pdf