29 novembre 2007
OCDE

Marc de l’avaluació PISA 2006

Publicació que presenta les línies mestres de l'avaluació PISA 2006 -coneixements i habilitats en ciències, matemàtiques i lectura-, definides en funció dels continguts que han d'adquirir els alumnes, els processos que han de ser capaços d'executar i els contextos als que han d'aplicar els seus coneixements i habilitats.

http://www.ince.mec.es/marcosteoricospisa2006.pdf