11 de novembre de 2010
Teatre Salesians Rocafort (Rocafort 42, Barcelona)

XIII Tribuna: Aprendre a comprendre

La comprensió lectora com a factor clau de l’èxit escolar

Edu21 organitza el proper 11 de novembre a les 19:00h la seva XIII Tribuna amb Artur Noguerol, professor de didàctica de la llengua a la UAB, Roser Colomé, neuropsicòloga de la UTAE (Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar) de l’Hospital de Sant Joan de Déu i Carme Balaguer, mestra, psicopedagoga i professora de la UIC.

Edu21 considera les competències associades al domini de la comprensió lectora, en tots els seus registres, com a màxima prioritat per augmentar l’èxit escolar de l’alumnat i situar Catalunya més a prop dels estàndards dels països europeus.

No es tracta només d’una qüestió quantitativa per a incitar a llegir més –que també seria convenient– sinó qualitativa, en el sentit de saber llegir millor al comprendre significativament tot allò què es llegeix.

Les avaluacions internacionals (PISA) i les nacionals (proves de competències bàsiques de 6è de primària) ens indiquen que els alumnes catalans obtenen uns resultats molt discrets en el conjunt de les competències lectores. Per això cal establir la lectura i la seva comprensió com una de les prioritats estratègiques més importants per al sistema educatiu català en els propers anys.

“Aprendre a llegir correctament és aprendre a llegir socialment”

L’aprenentatge a l’aula és important, però no és l’única formula per estimular la comprensió lectora de l’alumnat i que aprenguin a dominar el llenguatge, el seu significat i a fer d’altres coses amb la lectura. “Aprendre a llegir correctament és quelcom més, és aprendre a llegir socialment, i això demana un projecte de centre i un projecte de zona educativa”.

Aquesta és, si més no, una de les principals conclusions del debat a tres bandes que va tenir lloc ahir al teatre dels Salesians de Rocafort de Barcelona, on més de tres-centes persones van seguir en directe les explicacions de tres experts de reconegut prestigi que van intentar desvetllar les claus sobre què cal fer per Aprendre a comprendre correctament en una nova edició del cicle Tribuna que organitza Edu21.

Moderats per Enric Roca, coordinador general d’Edu21, Artur Noguerol, professor de didàctica de la llengua a la UAB; Roser Colomé, neuropsicòloga de la UTAE (Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar) de l’Hospital de Sant Joan de Déu i Carme Balaguer, mestra, psicopedagoga i professora de la UIC, van explicar des de diferents punts de vista i perspectives les seves receptes i experiències per millorar la comprensió lectora de l’alumnat català que, com hom sap, obtenen uns resultats molt discrets en matèria de competència lectora segons constaten les avaluacions internacionals (Informe PISA) i les nacionals (proves de competències bàsiques que s’efectuen a 6è de primària).

Segons Artur Noguerol, tenir en compte la dimensió social de la lectura és clau per superar aquest dèficit dels nostres alumnes. “Els centres haurien de crear els seus propis projectes curriculars lingüístics, crear contextos d’alfabetització a l’escola i dotar-se d’un pla d’entorn que a més de l’aula abasti llocs com la biblioteca, associacions culturals i socials, festes, ràdio, televisió, etcètera”. El més important “és que la lectura involucri als alumnes, que els faci veure coses i que aprenguin a fer-ne d’altres, és a dir, poder assolir una competència global en comunicació lingüística”.

Roser Colomé, per la seva part, va desglossar tots els factors que intervenen en els processos mentals que aboquen a una bona comprensió lectora i els dos principals que la dificulten, la dislèxia i el TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat) que afecta a entre un 5 i un 10% de la població infantil i juvenil. Segons la doctora “per tenir un bon rendiment acadèmic és fonamental tenir una bona comprensió lectora”. I en aquest procés intervé el coeficient intel·lectual de cada persona, la descodificació fonològica i la seva corresponent representació ortogràfica, el llenguatge (vocabulari i sintaxi) i les funcions executives que “permeten manipular la informació processada, la que s’està processant i la memòria a llarg termini”. Les funcions executives funcionen d’una forma molt deficient en els nens afectats de TDAH i això afecta a la seva comprensió lectora i a d’altres situacions que exigeixen un esforç mental sostingut com ara escoltar el mestre a classe (i entendre el que diu), fer els deures o treballar en tasques monòtones i repetitives.

Carme Balaguer, que ha desenvolupat el Programa de Lectura Estratègic dels Problemes Matemàtics (PLEPM), –la seva tesi doctoral, excel·lent cum laude per unanimitat– va detallar a la concurrència la metodologia en que es basa aquest programa i va explicar que, segons l’experiència adquirida durant el seu desenvolupament, “la relectura i la discussió fomenten la comprensió dels textos. Així mateix –va indicar– està demostrat que les pràctiques en grup generen més rendiment dels alumnes que les individuals i que les activitats matemàtiques que exigeixen una comprensió prèvia del text es resolen millor”.

En resposta a algunes preguntes dels assistents tots tres experts van coincidir a assenyalar que el cervell està preparat per llegir (la mecànica lectora desenvolupada correctament) a partir de finals de segon de primària, és a dir, als 7 anys. Això no vol dir que com en tot hi hagin excepcions i que alguns nens comencin a llegir abans o després d’aquesta d’edat sense problemes. A partir d’aquesta edat en què el cervell ja està madur per desenvolupar habilitats lectores “es pot detectar perfectament si l’alumne té o no problemes comprensius”. Els ponents d’aquest interessant debat també van remarcar que “abans de llegir s’ha de parlar, raonar i discutir, des de ben petits, tant a l’escola com a casa”.

Detalls de l’activitat

Dia: 11 de novembre de 2010

Hora: 19:00h

Lloc: Teatre dels Salesians de Rocafort (Carrer Rocafort 42, Barcelona)

 

Materials

Llegir i comprendre (Enric Roca), resum tribuna.

Presentació Artur Noguerol

Presentació Roser Colome

Presentació Carme Balaguer

Ponents

Artur Noguerol

Roser Colome

Carme Balaguer

 

Vídeo

Vídeo