01 de gener de 2013

Grup EduEstat

Grup d’estudi sobre les diferents temàtiques educatives que cal sotmetre a escrutini crític per a poder bastir, quan arribi l’oportunitat, un sistema educatiu propi per a Catalunya. La feina d’aquest grup és l’elaboració d’un bagatge teòric i propositiu que pugui fer aportacions al debat social que haurà de precedir la definició i el disseny de l’educació com una estructura d’estat.

2n Congrés d’Edu21: l’educació, l’eix del nou Estat.

Conclusions del 2n Congrés d’Edu21