26 març 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Lideratge educatiu i coaching

Edu21 organitzà els passats 12 i 13 de febrer i 5 i 6 de març unes noves jornades d’entrenament professional intensiu que, sota la denominació de coaching, versaren en aquesta ocasió sobre el Lideratge d’equips docents tot tenint com a subtítol significatiu la triada: confiança, comunicació i conducció. Les jornades se celebraren al CETEI de Bellvitge (l’Hospitalet) i, al final, participants i organitzadors coincidiren en una valoració molt satisfactòria de l’activitat.
Aquest tipus de jornades pretenen combinar tècniques pròpies del coaching (entrenament d’habilitats professionals basades en les pròpies capacitats; acompanyament personalitzat dels processos d’interiorització de la millora de les competències i del potencial transformador que cadascú atresora, etc.) amb altres basades en la capacitat de transferència de situacions professionals simulades (conscienciació de punts forts i febles en les conductes professionals; capacitat d’aprenentatge en base a models en l’acció; autoconsciència de les pròpies reaccions conductuals i emocionals, etc.). Tot això, a més, incorporant altres activitats més convencionals per a treballar la contextualització teòrica i pràctica de la temàtica tractada (conferències d’experts –màster class– i ponències de professionals diversos sobre subtemàtiques específiques (clima i confort en les organitzacions educatives; la conducció d’equips i el treball sobre la confiança; els processos de comunicació en el lideratge educatiu; l’ús d’algunes tècniques amb recolzament de les TIC en la gestió del lideratge educatiu).

Aquest treball intensiu es desenvolupa en dos blocs de sessions de divendres tarda i dissabte al matí i, de manera intercalada, incorpora una tutoria individual en la què cada participant treballa amb el seu coach aspectes de millora professional. Així es combina el treball intensiu en grup durant els dos caps de setmana d’activitats amb la tasca individual d’aquesta sessió personalitzada.

Per què la temàtica del lideratge d’equips docents? Justament perquè considerem que els nous escenaris educatius que s’obren a Catalunya en els propers anys a partir del desplegament de la LEC, atorguen a les direccions i als equips de direcció dels centres una sèrie de tasques que aprofundeixen la professionalitat d’aquestes direccions, tot augmentant la seva responsabilitat en  funcions clarament de lideratge (cap de personal executiu i pedagògic de l’equip docent; impulsor i gestor del projecte educatiu de centre; principal responsable de l’avaluació interna del centre i dels seus professionals; dinamitzador dels projectes d’innovació educativa, màxima autoritat pública de la institució, etc.). Per ser competent en tot aquest seguit de competències cal, a més d’una bona formació inicial i d’un bagatge experiencial important, una formació específica en competències per a la direcció, és a dir, per al lideratge educatiu i les que, específicament, es deriven: capacitat comunicativa, motivacional de l’equip docent, de gestió dels recursos personals i materials, de guiatge estratègic, de gestió de conflictes, d’esperonament del canvi i la innovació, d’inspiració de confiança, etc.

La valoració dels participants en aquest Coaching d’Edu21 ha estat molt concloent donat que el 79 % valoraren l’activitat al màxim (molt positivament) i el 21 % restant com a positiva. També, a la pregunta de si participarien en un nou Coaching Edu21 el 100% de les respostes foren positives, la mateixa proporció de la pregunta sobre si recomanarien aquesta activitat a altres persones.

L’èxit d’una acció formativa com aquesta sempre es deu a la conjunció d’uns participants engrescats i implicats per la temàtica amb la d’un equip de professionals que actuï coordinadament, i que aporti la seva expertesa i competència envers uns objectius comuns. I en aquest sentit és de justícia el valor afegit que oferiren tots els docents, experts i tècnics que participaren: Àngel Castiñeira, Àngels Domingo, Jordi Garriga, Lídia Juanmartí, Albert Lacruz, Màrius Martinez, Pepe Menéndez, Laura Molina, F. Xavier Moreno, Miquel Àngel Prats i Joan Queraltó. A tots ells moltes gràcies per la bona feina.

Edu21 no té com a finalitat la formació docent però sí l’esperonament d’activitats que comportin un ajut a la reflexió i a l’acció educativa de casa nostra. En aquest sentit considerem estratègic invertir en la millora de les competències professionals pràctiques dels nostres docents, i fer-ho des d’un plantejament innovador que justifica la presència d’una entitat com Edu21. Desitgem que aquesta modesta contribució serveixi per a la millora de la professionalitat dels nostres docents i, en aquest cas concret, de la seva competència en lideratge, una competència que, per cert, el país necessita i demana més que mai.