9 setembre 2017
Fundació Bofill

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2016

Estructurat en tres grans blocs, en primer lloc analitza una sèrie d’indicadors que ofereixen una radiografia actualitzada i quantificada de l’estat de l’educació al nostre país. En segon lloc, fa una anàlisi de l’agenda política i el desenvolupament de polítiques educatives entre el 2012 i el 2016. El tercer bloc conté un treball monogràfic centrat en l’evolució de l’educació durant aquests darrers anys marcats per la crisi i presenta, des de diferents angles, perspectives alternatives sobre quines polítiques públiques en educació, en un context de recuperació econòmica, podrien servir millor l’interès d’assolir una educació de qualitat, inclusiva i amb equitat, en línia amb l’agenda europea i també amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible en l’horitzó 2030.

L’estat de l’educació a Catalunya és un estudi dirigit per Bernat Albaigés i Francesc Pedró i, en el qual han col·laborat dotze experts més en aquest àmbit.

Llegir més

Descarregar

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Anuari2016_191017.pdf