25 maig 2008
Ferran Ferrer i Bernat Albaigés (directors)

L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2006

L'estat de l'educació a Catalunya, anuari 2006 és un informe que proporciona, a partir de mirades diverses sobre l'educació, una radiografia sobre els punts forts i febles del nostre sistema educatiu. Per això compta amb la contribució de diversos especialistes que aborden temes concrets com el del professorat, l'educació als mitjans de comunicació, la política educativa, la recerca en educació, etc. En la seva elaboració hi han contribuït diversos col·laboradors d'Edu21, que signen alguns dels capítols.

Veieu també: L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2006. Resum.

http://www.fbofill.cat/index.php