10 novembre 2013
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Les raons per a un congrés

S’apropa el II Congrés d’Edu21 que, enguany, dediquem a “L’educació: eix del nou Estat”. Per què aquest tema i per què ara? Mirarem de raonar-ho en les properes línies. Una consideració inicial. El nostre país viu uns temps excepcionals i decisius que ens interpel·len a tots. I la comunitat educativa –de la que Edu21 s’hi sent plenament partícip– no pot restar-hi al marge. És més, tots els que participem del món de l’educació catalana hem de sentir-nos actors principals dels nous escenaris que s’albiren.
Edu21 ha plantejat aquest tema per al seu Congrés de 2013 perquè, encara que constatem que s’han desenvolupat iniciatives semblants de reflexió i anàlisi per part d’altres entitats i institucions, cap d’elles, creiem, responen al mateix plantejament i objectius que el nostre Congrés. Recordem quins són aquests objectius:

  • Presentar diversos models de sistemes educatius propers a les característiques a què podria aspirar un sistema educatiu català i valorar el procés per assolir-lo.
  • Cercar els principals referents característics del nostre actual sistema educatiu que constitueixen actius de cara a bastir-ne un de nou i plenament sobirà.
  • Proposar i debatre algunes idees força per a la definició d’aquells elements que haurien de constituir un sistema educatiu propi.
  • Debatre quines haurien de ser les principals competències acadèmiques, professionals i ètiques que hauria d’impulsar el sistema educatiu català, en els seus estudiants, vinculades al model de país que es vol construir
  • Assenyalar els principals reptes en el procés de canvi envers el nou sistema i definir les principals prioritats i objectius del model al qual s’aspira.

És a dir, no només volem debatre sobre les oportunitats i possibilitats, i també sobre les dificultats i reptes, que planteja el procés envers un nou Estat –que ens hauria de dotar de plenes competències en els àmbits educatiu i jurídic–, sinó que volem aprofitar la crisi que comporta qualsevol canvi d’escenari d’aquesta magnitud, per a poder dibuixar, esbossar i consensuar les innovacions i reformes necessàries per a dotar Catalunya d’un sistema educatiu específic i obert. És a dir, singular, arrelat a la propia tradicìó pedagògica, però al mateix temps esperonador de les innovacions i de màxima qualitat i equitat.

En temps on és lícit poder replantejar-ho tot per a poder millorar-ho tot, per a poder aspirar a millorar-ho tot, ens cal obrir un debat serè i ambiciós per a preparar-nos per un esdeveniment excepcional. A molts pocs pobles se’ls presenta alguna vegada una ocasió on poder refer els desencerts i enfortir els encerts, suprimir allò obsolet i ineficaç i substituir-ho per propostes renovadores sotmeses a escrutini crític. Demanem del II Congrés d’Edu21 que en surtin propostes realistes i alhora ambicioses, constructives i renovadores. I per això parlarem de com hauria de ser la nova administració educativa; la formació dels docents; el paper de les TIC i la innovació educativa; del substrat de la nostra millor tradició pedagògica a conservar; del paper determinant de l’acompanyament i l’orientació educativa; del nou rol que està cridada a jugar la formació professional en el canvi d’escenari productiu del país; del model d’organització territorial del sistema educatiu... I, és clar, caldrà tractar sobre quin perfil de ciutadà –personal, social, axiològic i professional– pretenem que ajudi a formar el nostre sistema educatiu. En definitiva, desitgem que el Congrés sigui l’inici d’un espai col·lectiu obert a tota la societat catalana on tothom pugui fer les seves aportacions i propostes de millora

I per què ara? Justament perquè pretenem que el Congrés sigui el començament d’un procés, d’un moviment que haurà d’agafar molta força en els propers mesos per tal que, entre tots, siguem capaços d’aprofitar la nova conjuntura per a fer un país millor. I per a nosaltres això passa per convertir l’educació en l’eix de la construcció del nou Estat, de la nova Catalunya. Edu21 i EduEstat –com a grup de persones impulsores del banc d’idees i propostes per al debat– reemprendran, amb un major impuls si cap, a partir del dia 29 de novembre –finalitzat el Congrés– la seva tasca per cercar complicitats, sumar esforços i contribuir a no malbaratar el somni de tants milers de ciutadans de Catalunya.