3 febrer 2015
(324 )

Les escoles i instituts faran més matemàtiques i reforçaran l’anglès i les competències digitals

Rigau: "Administrativament complirem la LOMCE però pedagògicament som fidels al nostre model"

Ensenyament ha presentat els nous currículums de Primària i Secundària a partir de setembre. Després de 3 anys d'elaboració ara ja estan a l'espera que els decrets siguin aprovats abans que acabi el curs perquè entri en vigor el que ve. Marcats per la LOMCE, però s'ha intentat que la llei Wert afecti el mínim possible. En aquest sentit, la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha assegurat: "Administrativament complirem la LOMCE però pedagògicament som fidels al nostre model." Així doncs, l'estructura de coneixement tindrà la formalitat administrativa que permeti obtenir els títols i es faran les hores que marca la llei espanyola, però es manté el cos del nou model català.

A Primària, doncs, hi haurà un currículum que es vol que es fonamenti en l'adquisició de competències i en la transversalitat dels coneixements, més que en la memorització de continguts. Així doncs, s'aposta per un aprenentatge més pràctic, que ajudi a pensar i a assumir habilitats de tot tipus i a aplicar-les. A més, presentaalgunes novetats destacades. S'incrementen de 3 a 4 les hores setmanals de matemàtiques, 175 hores en total, cosa que aquest curs ja s'està aplicant a 1r, 3r i 5è. Aquesta mesura s'adopta després d'observar que als centres on ja es feia aquesta hora de més els resultats són millors.

A l'assignatura de valors socials i cívics prevista per la LOMCE, la Generalitat hi introdueix continguts relacionats amb la cultura religiosa. Així, els alumnes podran escollir si volen fer religió o cultura religiosa, totes dues avaluables i incloses dintre l'àmbit d'educació en valors, que ocuparà el lloc de la desapareguda educació per a la ciutadania.

Els nens han d'acabar la primària amb un nivell A2 d'anglès

El nou currículum també posa èmfasi en l'anglès, i preveu que els alumnes acabin la Primària amb el nivell A2 i fent alguna matèria o activitat extra en aquesta llengua. Una opció que actualment ja porten a la pràctica més de la meitat dels centres.

El Departament d'Ensenyament aposta, a més, per mantenir la música i la plàstica en tots els cursos, tot i que la LOMCE les relegui a matèries optatives. I també es vol potenciar lescompetències digitals dels alumnes treballant-les en les diferents matèries.

Es mantindran els cicles, però s'avaluarà per curs, tal com diu la LOMCE. I, per primera vegada, s'incorporaran orientacions d'avaluació, que ajudin els docents a l'hora d'aplicar el nou model competencial d'aprenentatge.

La doble titulació a Secundària

A Secundària, la novetat més destacada és la doble titulació d'ESO. És la fórmula ideada per la Generalitat perquè quan acaben la Secundària els alumnes puguin examinar-se de les dues revàlides, la que els permetrà anar al Batxillerat i la de Formació Professional. S'oferirà a tots els instituts a partir del curs 2016-2017 i consistirà a cursar algunes matèries dobles com per exemple física i química amb ciències aplicades, que tindran una càrrega horària superior i dues qualificacions, però que impartirà un únic professor.

A l'ESO també hi ha un increment d'hores de matemàtiques, 35 extres a tercer d'ESO i 35 més, repartides entre tercer i quart d'ESO, de llengua estrangera, que es podran utilitzar per impartir matèries no lingüístiques. A més, es vol potenciar el coneixement d'una segona llengua estrangera.

La matèria alternativa a la religió serà cultura i valors ètics, centrada en el pensament humanista, segons ha explicat Rigau.

L'àmbit digital es treballarà de manera transversal, en les diferents matèries, i també es farà un servei comunitari perquè els estudiants puguin aprendre el valor de fer un servei als altres "a canvi de res".

Es tracta d'uns currículums, ha dit la consellera, que van més enllà de l'adquisició de coneixement i que pretenen afavorir "l'èxit escolar i donar sortida a un model competencial", d'acord amb les recomanacions europees, en què els alumnes puguin interpretar bé els coneixements i aplicar-los a un nivell més pràctic.

http://www.ccma.cat/324/Les-escoles-i-instituts-faran-mes-matematiques-i-reforcaran-langles-i-les-competencies-digitals/noticia/2637991/#.VNDhvkoZmzg.twitter