11 setembre 2019
Jaume Sarramona

L’educació vista des de la família i l’escola

L’obra expressa els pensaments que tenen els membres d’una família, inte­grada pels pares, tres fills i tres avis, respecte a situacions educatives, esco­lars i no escolars. Aquests personatges es complementen amb els docents i directius d’un institut públic i d’una escola concertada. La naturalesa de les reflexions té a veure amb l’edat i les característiques pròpies de cada perso­natge, per tant, presenten punts de vista diversos sobre una mateixa qüestió. Tots els personatges i els seus noms són ficticis; no així les anècdotes i exemples que s’exposen, que han estat tretes de la vida real de l’autor o de persones pròximes.

http://tienda.horsori.net/cuadernos-para-el-analisis-quaderns-per-a-l-analisi/438-ca-53-l-educacio-vista-des-de-la-familia-i-l-escola-9788494985768.html