2 gener 2015
Enric Roca, coordinador d'Edu21 (Fundació CatDem)

L’educació en el futur estat del benestar de Catalunya

"Pensar en el futur de l’estat del benestar a Catalunya és imaginar la consecució d’un estat propi i treballar per aconseguir-lo, perquè només construint un nou estat podrem dissenyar un model de país que satisfaci plenament les ànsies de governar-se de forma plena, sobirana. I d’aquest fet en derivarà l’oportunitat de bastir un model d’estat del benestar per a tots els ciutadans del país.

Precisament en el marc d’aquesta oportunitat és on podrem decidir tots junts quins seran els principals eixos d’aquest nou estat i fer-hi pivotar tota la resta de les prioritats decidides. En aquest context, som de l’opinió que l’educació en sentit ampli –la millor formació per a tothom– ha de ser el principal eix vertebrador o prioritat essencial del nou estat català"

http://www.catdem.org/cat/notices/2014/12/l-educacio-en-el-futur-estat-del-benestar-de-catalunya-7781.php informe-enric-roca.pdf