12 febrer 2021
Jaume Sarramona

L’educació dins i fora de l’escola

Aquest és un llibre nascut durant el llarg període que la COVID-19 ens ha sotmès a tots en els darrers temps. En tot cas, ens ha proporcionat l’ocasió per poder llegir, rellegir, revisar escrits i reflexionar sobre qüestions d’actualitat i d’interès permanent. Una recopilació d’aquestes reflexions sobre aspectes vinculats a l’educació, alguns d’ells ja comentats de manera més informal en altres indrets, és presenta en aquesta publicació.

Malgrat l’arbitrarietat amb què s’han dividit les dues parts del llibre, en la primera s’ha volgut posar l’èmfasi en l’educació escolar i familiar, sense entrar en detall en l’actuació a les aules. En la segona part, ja dins de l’escola, es plantegen temes més interns de l’activitat escolar. Però no hi ha una separació rotunda entre ambdues perspectives, i alguna de les temàtiques tractades podrien situar-se tant en una banda com en l’altra. El lector, si vol, pot llegir els diferents temes tractats en l’ordre que desitgi, car no tenen una seqüència temporal, si bé s’ha procurat una certa seqüència lògica entre alguns d’ells.

http://tienda.horsori.net/cuadernos-para-el-analisis-quaderns-per-a-l-analisi/459-ca-54-l-educacio-dins-i-fora-de-l-escola-9788417994600.html