6 abril 2006
Laurence Seugé-Bernabeu, periodista (Label France)

LABEL FRANCE

LABEL FRANCE, la revista. Revista d’informació i opinió generalista que es difon a través de la xarxa diplomàtica francesa arreu del món i que arriba a més de 185.000 persones en 10 idiomes diferents .. aquesta vegada un article molt interessant: què ensenyar al segle XXI?

http://www.diplomatie.gouv.fr/label_france/54/es/06.html