23 maig 2008
Síndic de Greuges

La segregació escolar a Catalunya

Informe extraordinari del Síndic de Greuges que es proposa presentar les principals cares del fenomen de la segregació escolar a Catalunya. Tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu, l’informe destaca les característiques dels processos de segregació en diferents municipis catalans. Es revisen els aspectes de context que poden ser generadors dels processos de segregació, es mesuren els índexs de
segregació per municipis i s’identifiquen els punts del territori on es fa més evident el problema. A partir de l’anàlisi de les queixes que arriben a la institució, l’informe revisa també on se situen els problemes en la gestió dels processos d’escolarització relacionats directament o indirecta amb la segregació escolar. Així, s’analitzen problemes relacionats amb la planificació educativa, amb la gestió de l’accés, etc. L’informe s’atura també a analitzar elmarc normatiu i les polítiques educatives en curs i n’observa amb deteniment un cas, la segregació escolar al barri de Santa Eugènia de Girona, per mostrar la dinàmica de la segregació a escala local i les principals omissions de les polítiques per fer-hi front. Finalment, les conclusions destaquen els elements principals de l’informe i el darrer capítol aborda un ampli ventall de suggeriments del Síndic de Greuges.

http://www.sindic.cat/ 60_INFORMESEGREGACIOESCOLAR.pdf