27 gener 2008
Jordi Longás i Núria Mollá (coord.)

La escuela orientadora. La acción tutorial desde una perspectiva institucional

Aquest llibre coincideix amb la ja inqüestionable necessitat d'ampliar les funcions de l'escola i, també, amb les veus que asseguren que mentre els centres educatius no procurin el benestar socioafectiu dels qui els integren tenen cada cop més difícil la seva tasca. Es proposa una escola més centrada en l'alumne i els seus processos.

Es redimensiona el concepte de tutoria i d'acció tutorial, de manera que tota l'escola sigui l'espai de relacions on els diferents professionals possibilitin que els seus alumnes trobin ajuda i recursos per a desenvolupar la seva autonomia i construir el seu itinerari personal. No és una teoria, sinó que es tracta d'un projecte real que mostra com l'orientació pot ser el motor de l'escola.

http://www.narceaediciones.es/libreria/NC_detalle.asp?idLibro=152