31 octubre 2020
Jaume Sarramona

La enseñanza no presencial en la educación básica. Guía práctica para maestros y profesores.

Com una manifestació més del món globalitzat, tots els països s’han vist obligats a prendre mesures excepcionals per salvar, en la mesura del possible, els contagis i la vida dels ciutadans enfront de la pandèmia que ens envaeix. Entre tals mesures hi ha les que afecten a l’educació institucionalitzada en tots els nivells del sistema, però de manera especial al període de l’escolarització obligatòria, la que afecta a nens i adolescents, especialment necessitats de l’educació sistemàtica. Per això s’ha recorregut a l’ensenyament no presencial en les seves diverses formes.

Aquest llibre pretén ser un ajut per als docents que han d’aplicar l’ensenyament no presencial, i a tal efecte es presenten exemples de les tasques didàctiques i la seva avaluació, defugint l’academicisme i l’excessiva teorització. Es tracta, doncs, d’una obra eminentment pràctica i útil per als docents de l’educació bàsica.

http://tienda.horsori.net/home/455-ce-94-la-ensenanza-no-presencial-en-la-educacion-basica-guia-practica-para-maestros-y-profesores-9788417994532.html